Biosfääriakatemia hanke

Tärkeä osa biosfäärialueen toimintaa on alueen ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyvän koulutuksen tukeminen. Uskomme, että mitä enemmän ihminen oppii siitä, miten saaristoluonto ja elämä meressä toimivat, sitä enemmän hän haluaa suojella niitä. Suuri osa toiminnastamme liittyy sen takia erilaisiin ympäristöaiheisiin hankkeisiin, joiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Biosfääriakatemia

Korpoströmintie 832 21720 KORPOSTRÖM 045 274 1940 erika.silventoinen@biosfarakademin.fi

Junnulabra

Saaristokeskus Korpoström Korpoströmintie 832 21720 KORPOSTRÖM 050 323 3210 knattelabbet@skargardscentrum.fi

Saaristomeren Biosfäärialue 

info@biosfar.fi 040 356 2655 www.biosfar.fi