Lapset ja nuoret

Saaristomeren Unesco-biosfäärialueen toiminnan pedagogisena ohjelmana toimivan Biosfääriakatemian kautta haluamme edistää kestävyysajattelua kaikessa varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen toiminnassa. Haluamme vahvistaa nuorten kykyä toimia kestävyyden hyväksi lähiympäristössään sekä heidän osallisuuttaan biosfäärialueella. Haluamme lisätä saariston luonnon ja kulttuurin tuntemusta ja syventää näin nuorten suhdetta luontoon ja lähiympäristöön järjestämällä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Unescon biosfäärialueohjelman puitteissa Pidämme tärkeänä kohderyhmänä myös lapsia ja nuoria, jotka viettävät aikaa tai vierailevat saaristossa. Biosfäärialueella on Biosfääriakatemian toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteita, jotka mukautetaan niin keskeisten yhteistyökumppaneiden kuin muualla yhteisössä matkan varrella syntyviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Seuraavien vuosien aikana keskitymme enemmän vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.

Tavoitteet

  • vahvistaa nuorten tunnetta paikallisesta yhteenkuuluvuudesta ja ylpeyttä lähiympäristöstään
  • kehittää luontoon, ympäristöön, kulttuuriin ja kestävyyteen liittyvää kasvatuksellista ja kasvattavaa toimintaa, joka tavoittaa Saaristomeren biosfäärialueella asuvat, oleskelevat tai vierailevat lapset ja nuoret
  • antaa lapsille, nuorille ja opettajille tietoa ja toimintatapoja ilmasto- ja ympäristöhuolien vähentämiseksi ja yhdessä rakentaa kestävää tulevaisuutta
  • lisää kiinnostusta luonnontieteisiin ja opintoihin, jotka voidaan yhdistää kestävään kehitykseen ja työmahdollisuuksiin saaristossa
  • tuoda Biosfääriakatemian mallit muiden saataville sekä kansallisesti että kansainvälisest
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Nuorisotoiminta
Junnulabra
Vierailijoille