Biosfääriakatemia

Biosfärakademin är det gemensamma namnet för Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes pedagogiska verksamhet.

Kymmenien tuhansien saarten ja luotojensa ansiosta Saaristomeri on ainutlaatuinen paikka maapallolla. Se on elävä saaristo, jossa on lähes 120 asuttua saarta.

Vuodesta 1994 lähtien suuri osa saaristosta on kuulunut Unescon maailmanlaajuiseen biosfäärialueverkostoon. Kaikkien biosfäärialueiden tavoitteena on parantaa ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta. Saaristomeren biosfäärialue haluaa yhdessä paikallisten asukkaiden, yrittäjien, tutkijoiden, viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa löytää kestäviä tapoja elää ja työskennellä saaristossa – tapoja, jotka edistävät myönteistä saariston kehitystä ja puhdasta merta.

Saaristomeren Unesco Biosfäärialue 
Biosfääriakatemia
Korpoströmintie 832
21720 KORPOSTRÖM
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Junnulabra
Saaristokeskus Korpoström Korpoströmintie 832
21720 KORPOSTRÖM
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Saaristomeren Unesco Biosfäärialue 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi