FINMAB Forum 2023 – 3.11 kl.9.30-14

Ilmoittaudu tässä – Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/88832407D0253B65

OHJELMA

Ensimmäinen osio – 9:30-11:30 (2 h)

Tervetulotoivotus
Biosfäärialueiden kuulumiset
Ympäristöministeriön ja Opetusministeriön terveiset
Molempien biosfäärialueiden Leader-ryhmien esittäytyminen

Lounastauko (1h)

Toinen osio 12:30-14:00 (1,5 h)

Kumppanuus ja verkostoitumisen edistäminen
Ryhmäkeskustelut – mitä yhteistyön muotoja voisi olla ja miten niitä voidaan edistää
Loppukeskustelu

—————————————————

PROGRAM


Första delen – 9:30-11:30 (2h)


Välkomstord
Biosfärområdenas hälsningar
Miljöministeriets och utbildningsministeriets hälsningar
Båda biosfärområdenas Leader-grupper presenterar sig

Lunchpaus (1h)


Andra delen 12:30-14:00 (1,5h)

Främjandet av partnerskap och nätverkandet
Gruppdiskussion – vilka samarbetsformer kunde tänkas och hur kan vi främja dem
Slutdiskussion 

Skärgårdhavets biosfärområde vill stärka de ungas känsla av lokal tillhörighet samt stolthet över sin närmiljö

Skärgårdshavets biosfärområde får fortsatt finansiering för sitt pedagogiska program Biosfärakademin genom projektet “Unga för en hållbar framtid”

För Skärgårdshavets Unesco biosfärområde är det viktigt att alla kan känna att de har en roll och kan vara med och främja en hållbar framtid i skärgården. Unesco-statusen är något vi alla ska kunna glädjas över och fira, men också känna vårt ansvar över att förvalta den väl. Kunskapen om och den egna relationen till naturen och kulturen på området är av största vikt för att var och en skall se sin egen roll i sammanhanget. Biosfärområdets verksamhet har därför präglats allt starkare av pedagogisk och fostrande verksamhet. 

Under flera års tid har Skärgårdshavets Unesco biosfärområde tillsammans med olika samarbetsparter i Pargas stad och på Kimitoön byggt upp en pedagogisk helhet kring hållbarhet och skärgårdskultur samt -natur, som riktar sig till barn och unga. Genom Biosfärakademin, som fungerar som ett pedagogiskt program för biosfärområdets verksamhet, vill vi bidra till ett hållbarhetstänk som genomsyrar verksamheten i småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet -säger biosfärområdets koordinator Katja Bonnevier. Vi vill stärka ungdomarnas handlingskraft för hållbarhet i sin närmiljö och deras delaktighet i biosfärområdet. Vi vill öka kunskapen om skärgårdens natur och kultur och därmed fördjupa de ungas relation till naturen och närmiljön genom verksamhet som sker i samverkan mellan olika organisationer inom ramarna för Unescos program för biosfärområden.

Vi ser även barn och unga, som vistas eller besöker skärgården, som en viktig målgrupp. Satsningen på hållbarhetsfostran har byggts upp genom olika mindre projekt, och tack vare senaste års finansiering har vi kunnat sammanfatta all vår pedagogiska verksamhet till ett pedagogiskt program som vi kallar  “Biosfärakademin”- fortsätter Katja Bonnevier. Vår pedagogiska satsning har nu fått fortsatt finansiering i form av ett tre-årigt projekt “Unga för en hållbar framtid” med finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner. Skärgårdshavets biosfärområde ansvarar för projektets innehåll, medan Pargas stad, som också sköter biosfärkontoret, är projektägare och administrativt ansvarig för projektet.

Biosfärområdet har långsiktiga mål för Biosfärakademins verksamhet som anpassas efter behov och möjligheter som uppstår på vägen hos de centrala samarbetsparterna och i samhället för övrigt. Under kommande tre år och projektet “Unga för en hållbar framtid” kommer vi att lägga mer vikt vid verksamheten som är riktad till äldre barn och ungdomar.

Målsättningarna för projektet “Unga för en hållbar framtid”  är att

● stärka de ungas känsla av lokal tillhörighet samt stolthet över sin närmiljö

● utveckla pedagogisk och fostrande verksamhet kring natur, miljö, kultur och hållbarhet, som når barn och unga som bor, vistas i eller besöker Skärgårdshavets biosfärområde

● ge barn, unga samt pedagoger kunskap och handlingskraft för att minska oron för klimatet och miljön samt tillsammans bygga upp en gemensam framtid på hållbar grund

● öka intresset för naturvetenskaper och studier som kan kopplas till hållbarhetsfrågor samt arbetsmöjligheter i skärgården

● göra Biosfärakademins modeller tillgängliga för andra både nationellt och internationellt

Erika Silventoinen har anställts som projektledare för “Unga för en hållbar framtid”. Tidigare har hon jobbat många år som yrkeslärare och projektledare för biosfärområdets pedagogiska verksamhet.

– Jag är väldigt glad över att ha fått fortsatt förtroende för att få jobba med det jag brinner för, att kunna bidra till att stärka barn och ungas tillhörighetskänsla och relation till närregionens natur och kultur -berättar Erika Silventoinen. Under många år har vi utvecklat och etablerat hållbarhetsfostran och nu kan vi fortsätta med att utveckla olika helheter för även äldre barn och ungdomar.  Det känns jätteroligt och samtidigt har vi fått bekräftat att det finns ett förankrat förtroende för biosfärområdets pedagogiska verksamhet. Och så har vi fått en ny kollega: Aija Mäkinen!

Aija Mäkinen har anställts som naturpedagog i projektet. Hon har tidigare jobbat i olika nationalparkers naturum och i projekt inom småbarnspedagogiken i Pargas stad och kommer nu främst att ansvara över Knattelabbets verksamhet.  – Att jobba med Knattelabbet är ju nog något jag trivs oerhört bra med -konstaterar Aija Mäkinen. Det känns meningsfullt att få erbjuda barn och unga möjlighet till att på ett konkret sätt lära sig om undervattensvärlden i vårt Skärgårdshav, naturen i biosfärområdet, hållbarhet och mycket annat. Knattelabbets verksamhet är speciellt inspirerande eftersom vi får vara delaktiga i forskning och konst i Skärgårdscentrum Korpoström och kan på det sättet få in båda i Knattelabbets verksamhet.

Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström ökar i popularitet och vi har märkt ett tydligt behov av att utöka och utveckla verksamheten där, konstaterar Katja Bonnevier. Nästa år firar biosfärområdet 30 års jubileum och vi kommer att uppmärksamma jubileumsåret även i Knattelabbet och i våra övriga aktiviteter. Knattelabbet är öppet varje dag 19.6 – 13.8 i sommar. På våren och hösten kan grupper från småbarnspedagogiken och skolgrupper boka in besök. Gymnasiegrupper erbjuds möjlighet att besöka Knattelabbet i  samarbete med miljö-och marinbiologi utbildningen i Åbo Akademi.

Biosfärkontorets personalstyrka uppgår nu till tre personer och för sommaren anställs fyra personer enbart för Knattelabbets verksamhet. I samband med biosfärområdet drivs även andra projekt vid olika samarbetsorganisationer, vilket gör att det för tillfället finns även flera projektanställda kollegor vid andra organisationer.

Skärgårdshavet är en levande arkipelag med närmare 120 bebodda öar. Kulturlandskapen och de många olika naturtyperna, både över och under vattenytan, gör Skärgårdshavet till ett av de artrikaste områdena i hela landet. Detta är några av orsakerna till att stora delar av Skärgårdshavet redan 1994 fick utmärkelsen som biosfärområde av Unesco. Det är ett av 738 biosfärområden i 134 länder världen över. Ett biosfärområde sporrar till att jobba för ett hållbart samhälle och en rik natur som också framtida generationer kan vara stolta över.

Mer information

Koordinator Katja Bonnevier, 040 356 2655, katja.bonnevier@pargas.fi

Projektledare Erika Silventoinen, 045 274 1940, erika.silventoinen@pargas.fi

Naturpedagog Aija Mäkinen, 050 323 3210, aija.makinen@biosfar.fi

Skärgårdshavets Unesco biosfärområde

www.biosfar.fi

www.biosfarakademin.fi

Skärgårdshavet vinterträff – 2023 – Saaristomeren talvitapaaminen

Naturens mångfald i skärgården 

Saariston luonnon monimuotoisuus

Fredagen 3.3, kl.9-15 i Kasnäs hotell – Perjantaina 3.3. klo 9–15 Hotel Kasnäsissä

Skärgårdshavets område, både på land, och under ytan, ger livsrum åt ett stort antal arter, som anpassat sig till det stora mångfald av naturtyper som finns i skärgården. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och för välmående ekosystem. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger välmående skogar och hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat. Hur ser det ut med den biologiska mångfalden i skärgården? Vilka hot finns och vad görs för att främja naturens mångfalden? Vilken är din roll?  

                                                 ?????

Saaristomeren alue, sekä maalla että pinnan alla, tarjoaa elinympäristön suurelle määrälle eri lajeja, jotka ovat sopeutuneet saariston luontotyyppien laajaan kirjoon. Luonnon monimuotoisuus on edellytys kaikelle maapallon elämälle ja hyvinvoiville ekosysteemeille. Toimivat ekosysteemit suojaavat katastrofeilta ja edistävät metsien ja merten hyvinvointia, kasvien pölytystä ja ilmaston tasapainoa. Mikä on saariston luonnon monimuotoisuuden tilanne? Mikä uhkaa saariston luonnon monimuotoisuutta ja mitä sen edistämiseksi tehdään? Mikä on sinun roolisi?

Alla är välkomna med! – Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 

Anmäl er här – Ilmoittaudu tässä: Saaristomeren talvitapaaminen 2023 (lyyti.fi)

Mera info – Lisätietoa: info@biosfar.fi, www.biosfar.fi

PROGRAM – OHJELMA

9:00 Morgonkaffe – Aamukahvit

9:30 Välkommen – Tervetuloa

Biosfärområdets verksamhet i ett nötskal 

Skärgårdskunskaps elever presenterar arbeten kring naturens mångfald –  Elever från Skärgårdshavets skola i Korpo

“Biodiversity-respectful leadership” Ilari Sääksjärvi ja Juulia Räikkönen, Turun yliopisto

10:50 Bensträckare – Jaloittelutauko

Småskaliga djurgårdar i skärgården är viktiga för naturens mångfaldtalare obekräftad.

Naturens mångfald i den terrestra skärgården och vad kan man göra för för att värna om den? – Maija Mussaari, Forststyrelsen. 

11:45-12:45 Lunch – Lounas

Hur mår du jord? -filmen – Maa, miten voit? -lyhytelokuva

Jordens mikroliv, talare obekräftad. 

Velmu-vedenalainen maailma, Heidi Arponen, Metsähallitus.

Saariston maanomistajat Itämeren suojelijoina – esimerkkinä GullkronaAnna Klemela, BSAG

13:50 Kaffemingel  – Kahvimingel

Invasiva arters påverkan på mångfalden – Vieraslajien vaikutus monimuotoisuuteen – Pipsa Kaunisto, ELY-keskus

Vieraspetopyynti Saaristomeren alueellaMikko Toivola, Metsähallitus

14:50 avslutande ord – loppusanat

Missade du vinterträffen?

Här nedan hittar ni inbandningen, som finns en tid på biosfärområdets youtube.

Här är en länk till vinterträffens inbandning:Vinterträff-Talvitapaaminen 2022 – YouTube

Presentationer finns på hemsidan under material – Skärgårdshavets vinterträff – 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1HUAjzrHI16Tvit21WABsUHyrJivn1u_z?usp=sharing

Skärgårdshavets vinterträff 2022

Vinterträff 2022 – Talvitapaaminen 2022

Hållbart boende i skärgården

Kestävää asumista saaristossa

Vad gör skärgården bobar?

Mikä tekee saaristosta asuttavan?

Tidpunkt – Ajankohta: 4.3.2022, kl. 9-15

Plats – Paikka: zoom – https://us02web.zoom.us/j/87025608841

Vad kan vi göra för att stärka bobarheten, och främja inflyttning till skärgården? Vad fungerar fint idag, var har vi för utmaningar och vad kan vi lära oss av andra. Vilka är de exempel som vi vill lyfta fram då vi beskriver skärgården som attraktiv boplats?

Dagens program sammanvävs av bobarhetskonceptet och olika indikatorer för att mäta bobarhet presenteras.

Alla talturer är på svenska. Inga förhandsanmälningar behövs.

Mitä voimme tehdä asuttavuuden vahvistamiseksi ja saaristoon suuntautuvan muuton edistämiseksi? Mitkä asiat toimivat tällä hetkellä hyvin, mitä haasteita meillä on ja mitä voimme oppia toisilta? Mitä esimerkkejä haluamme tuoda esiin, kun kuvailemme saaristoa houkuttelevana asuinpaikkana?

Ohjelmassa käsitellään asuttavuuden konseptin keskeisiä teemoja ja esitellään erilaisia indikaattoreita asuttavuuden mittaamiseksi.

Kaikki puheenvuorot ovat ruotsiksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.  Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.

Program – Ohjelma       

9.00 Introduktion till dagen – biosfärområdets verksamhet och bobarhetskonceptet

9.30 Det unika med våra skärgårdsskolor

Introduktion – Erika Silventoinen, Biosfärakademin

Språkstigen i Pargas skolor – Annika Norrgård och Elina Vermola, lärare, Pargas stad

Den marina inriktningen vid Kimitoöns gymnasium – Bob Karlsson, rektor, Kimitoöns gymnasium

Byggnadsvård i skärgården – elever från Kyrkbackens skola/skärgårdskunskap

Paus

10.50 Vi vill bli fler! Ett välkomnande lokalsamhälle.

Pro Nagus satsningar för inflyttning – Annastina Sarlin, ordförande, Pro Nagu

Rosala, bya-andans betydelse för inflyttning – Anna Franzén, Åbolands Skärgårdsstiftelse

11.30 Arbetsmöjligheter i skärgården

Utbildning och arbetsmöjligheter för sysselsättning i skärgården? John Forsman, företagsrådgivare, Pargas stad

Om att skapa sitt eget jobb i skärgården?-  Marika Melkko, företagare/Skärgårdshälsan

12.20 Lunchpaus

13.20 Utmaningen med bostäder

Introduktion till temat, Anna Franzén, Åbolands Skärgårdsstiftelse

Kan jag hyra ut mitt “ödehus” för fastboende? Mats Nurmio, Kimitoöns kommun

Finns det lediga hus i skärgården? – Anna Merkel, fastighetsmäklare, Maekla

14.30-15.00  Diskussion