Viveca Smeds-Aalto

viveca.smeds-aalto@pargas.fi

Som informationssekreterare i Pargas stad och inom stadens turismteam ser jag att jag har goda möjligheter att lyfta fram biosfärområdets ståndpunkter, unika särdrag samt styrkor & svagheter – både bland ortsbor i alla åldrar, sommarboare samt turister.