Våra ambassadörer

Heidi Barman-Geust
heidi.barman-geust@novia.fi
Jag är sociolog och särskilt intresserad av landsbygdssociologi. Ett mer hållbart livsmedelssystem, landsbygdsutveckling och förutsättningar för att att bo och leva på landsbygden och i skärgården är sådana frågor som jag brinner lite extra för.

Charlotta Björklöf
c.bjorklof@gmail.com
Mitt engagemang och intresse för biosfärområdet finns i många plan. Genom att jag är född och uppvuxen i Nagu, utbildad fårfarmare, mathantverkare och jägare, samt naturvårdsintresserad och fiskeintresserad, så ser jag på helheten i biosfärområdet från många håll och ur flera synvinklar.

David Ekman
david.ekman@kitnet.fi
Jag är till min utbildning agrolog och ekonomie magister och jag har varit och är verksam inom jord- och skogsbruk. Mitt intresseområde är förbättrande förvaltning av samt värnande om lokal landsbygd och natur, historisk kännedom och skapande av det önskade naturliga landskapet för framtida generationer.

Tove Eriksson
tove.m.eriksson@gmail.com
En mångsysslare som bor mitt i skärgården. För mig är praktiska vardagskunskaper viktiga, jag jobbar som hantverkare, undervisar praktiska ämnen i skolan och bor på ett jordbruk. När jag guidar besökare berättar jag gärna om vardagslivet i skärgården. Jag trivs bra med att vandra i skog och mark eller på båtutfärder.

Anna Franzén
anna@skargardscentrum.fi
Jag vill som biosfärambassadör föra fram Skärgårdshavets biosfärsområde både som ”vanlig Nagubo” och i mina olika yrkesroller. Jag arbetar som kommunikatör för Skärgårdscentrum Korpoström, ett arbete som inkluderar allt från kundbetjäning och guidningar till planering och marknadsföring. Som vikarierande verksamhetsledare för Åbolands skärgårdsstiftelse jobbar jag med frågor som är relevanta för Biosfärområdet och som skärgårdsguide har jag en ypperlig chans att dela med mig av min kunskap om vårt område. Jag har själv alltid vetat att jag ska bo här och jag tröttnar aldrig på att tala om för besökare att de också vill bo här, de har bara inte kommit på det ännu.

Johan Franzén
jofranze@gmail.com
Skärgården är för mig en kär miljö, och jag tror det är som Jacques Cousteau uttryckte saken: “Vi skyddar bara det vi älskar, vi älskar bara det vi förstår, och vi förstår bara det vi lärt oss”, därför vill jag aktivt verka för att ge folk möjlighet att lära sig om, förstå och älska skärgården. Jag fungerar som havskajakinstruktör och ­guide, film-­ och mediamakare samt författare. Som kajakguide för jag ut folk på dagspaddlingar och längre övernattningsturer, så att de kan uppleva naturen intensivt och på nära håll. Som film-­, mediamakare och författare kan jag få området att framträda där läsaren/tittaren befinner sig, både i nutid och i historisk tid, i såväl underhållande som informativa verk.

Eija Gyllenberg
eija.gyllenberg@gmail.com
Är fast bosatt året om på en ö i Nagu yttre skärgård. Efter att ha seglat under somrarna i skärgården i över 40 år och för 20 år sedan flyttat till Nagu, känner jag rätt bra till en stor del av biosfärsområdet och har många favoritplatser. De senaste åren har allmogesegling och ordnandet av allmogesegling för barn och ungdomar hört till mina valda uppgifter och hobbyn. Att bevara och vidareföra den gamla skärgårdskulturen känns viktigt.

Janne Göransson
jangoransson@gmail.com
Som verksam i det lokala samhället ser jag mig som bärare av kunskaper om skärgårdshavets utsatta situation och stödjande av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom mitt intresse av ekologisk husrenovering söker jag hållbara exempel på materialval och metoder anpassade till skärgårdshavets tillgångar. Som Waldorfpedagog, seglare och musikant driven av nyfikenhet och lust ser jag alla möten som möjligheter till upplevelser och lärdomar där omsorgen för biosfärområdet kan komma till uttryck.

Charlotte von Haartman
charlotte@moisk.com
Jag guidar på biosfärområdet och försöker sprida kunskap om hållbar utveckling.

Charlotta Hagman
charlotta.hagman@livia.fi
Jag är lektor i Natur- och miljö vid yrkesinstitut Livia, Fiskeri- och miljöinstitutet. För fram Skärgårdshavets biosfärsområde i mitt jobb.

Helena Hartman
helenapaula69@gmail.com
Både som lärare, bildkonstnär och seglare vill jag jobba för de globala målen när det gäller hållbar utveckling i biosfärområdet. I mån av möjlighet berättar jag om biosfärområdet och fakta kring det.

Pia Hotanen
pia.hotanen@pargas.fi
Jag jobbar som chef för småbarnspedagogiken i Pargas stad. Inom småbarnspedagogiken satsar vi på hållbar utveckling. Miljöfostran, hållbar livsstil och barnets delaktighet står i förgrunden.

Oona Johansson
oona.johansson@axxell.fi
Både i mitt arbete och på min fritid kommer jag in kontakt med flera olika typer av människor för vilka skärgården är viktig. Dessa arbetar inom kultur, utbildning och tredje sektorn. Jag tror starkt på att kultur, utbildning och tredje sektorn har en stark position gällande attityder, konkreta handlingar och långsiktig förändring mot ett hållbart liv. Konkret kan jag uppmuntra till hållbara verksamheter, och även i övrigt ha FNs globala hållbarhetsmål som rättesnöre. Jag drar guidningar på både Lilla ringvägen och Stora ringvägen och berättar då till grupper om skärgården och biosfärområdet.

Annika Lahtinen
annika.lahtinen@karkulla.fi
I egenskap av vildmarksguide med skärgårdskunskap och havskajakpaddling som specialitet önskar jag under alla årstider förmedla Skärgårdshavets fantastiska natur med dess många ansikten och olika former av sinnesintryck till besökare.

Gun Lindblom
gun.lindblom@abo.f
Mitt mål är att antingen utvidga biosfärområdet så att det också omfattar havsområden runtom Åland eller att skapa ett nytt biosfärområde för Åland. Den kunskap jag fått på ambassadörsutbildningen visar på att ett biosfärområde är något positivt med tanke på hållbar utveckling i skärgårdsområden.

Ålands Landskapsregering har år 2016 antagit en Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.  Nätverket Bärkraft (www.bärkraft.ax) har ett liknande program som biosfärområdet i Skärgårdshavet. Deras devis är: ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

Martina Lindholm
martina.lindholm@gmail.com
Yrke: språklärare (tyska, engelska)
Intressen: Skogar, ängar, insekter (biodling); upprätthållande av gammalt kulturlandskap m.m.

Lena Långbacka
l.langbacka@parnet.fi
Jag är bosatt i Pargas, men vistas speciellt sommartid mycket i skärgården. Jag trivs på havet och i skogen och en av mina favoritsysselsättningar på sensommaren och hösten är att plocka bär och svamp. Jag är sociolog till utbildningen och har hela mitt vuxna liv varit engagerad i frågor gällande hållbar utveckling. Kultur, mat och friluftsliv hör till mina intresseområden. Just nu jobbar jag med kultur och utbildning.

Erland Mattsson

erland.mattsson@gmail.com

Dela med mej av kunskap om området som utmärkt och enastående utflyktsmål med egen båt, med charterbåt, med förbindelsebåt och som specialitet jakten Eugenia som gör charterturer inom Skärgårdshavet. Kontakter nationellt och internationellt. Som specialkunskap har jag segling, farleder och besökshamnar. Språkkunskaper finska, svenska, engelska och tyska. Kan även följa med som guide vid behov. 

Ulla-Britt Mattsson
mattssonub@gmail.com
Är pensionerad lektor i språk (engelska, finska, tyska, franska, svenska). Har ända sedan barnsben på en ö i Korpo fått lära mig att handskas varsamt och sparsamt med naturens resurser. Yrkesguide inkluderande turistguide i Pargas, Kimitoön + Örö, Gustavs, Åbo, Nådendal, Lounaisrannikko, Reso, S:t Karins, Lundo, Nystad, Gamla Postvägen Åbo-Stockholm och Kungsvägen Åbo-Fredrikshamn.

Kristiina Rainio
kristiina.rainio62@gmail.com
Som omställare, socionom och pedagog vill jag inspirera människor till ett ekologiskt och socialt hållbart sätt att leva. Min passion är självhushållande liv med trädgårdsodling och bin. En annan passion är muntligt berättande, storytelling, som jag hoppas att kan bidra till att samla och vidareberätta berättelser från biosfärområdet; berättelser om människans skapande med naturen, hållbara berättelser, berättelser från andra sidan, positiva berättelser som förändrar och inger hopp.

Marketta Rauramo
marketta.rauramo@gmail.com
Jag är en pensionerad vuxenutbildare, lärare, tolk och skärgårdsguide, vars hjärta slår för Skärgårdshavet. I alla mina roller är människomöten och kunskapsförmedling centrala faktorer. Min roll som biosfärambassadör kan jag utföra på finska, svenska, tyska och engelska.

Åsa Rosenberg
asa.rosenberg@kulturfonden.fi
Kultur, utbildning och tredje sektorn är en viktig del av mitt liv både privat och professionellt, och där jag kan påverka skall jag medvetet arbeta för ökad hållbarhet.

Ann-Helen Saarinen
annhelen.saarinen@gmail.com
Min strävan är att som skärgårdsbo arbeta för en hållbar skärgård, en hållbar livsstil i skärgården och ett renare hav. Att göra biosfärområdet och dess syfte känt i skärgården och bland besökare

Per Savander
Persav1@gmail.com
Ambassadör för näringsverksamhet i biosförområdet genom att skapa förutsättningar för distansarbete för företag och organisationer.

James Simpson
tarinapolku@gmail.com
Jag jobbar med naturbaserad turism och med naturen som en pedagogisk- och utvecklingensresurs. Jag vill hjälpa besökare tolka landskapet och utforskar historien som finns beskrivit där. Jag vill också jobba inkluderande för att skapa en dialog mellan olika grupper för att förstärka en ömsesidig förståelse.

Viveca Smeds-Aalto
viveca.smeds-aalto@pargas.fi
Som informationssekreterare i Pargas stad och inom stadens turismteam ser jag att jag har goda möjligheter att lyfta fram biosfärområdets ståndpunkter, unika särdrag samt styrkor & svagheter – både bland ortsbor i alla åldrar, sommarboare samt turister.

Helena Särkijärvi
helena.sarkijarvi@gmail.com
Lärare, rådgivare för förmedling av ekoprodukter och skärgårdsguide. Jag har arbetat med landskapsvård och med att utveckla naturturism. Nära hjärtat ligger traditionella landskapsbiotoper, ekologiskt producerad närmat och mikjöfrågor. Skärgården är min passion, som jag upplever genom segling på sommaren och långfärdsskridsko på vintern.

Nina Söderlund
nsoderlu@abo.fi
Jag har jobbat med skärgårdsutveckling i över 30 år, på olika sätt och i olika roller. Jag tycker det verkligen är dags att börja på allvar lyfta fram biosfärområdet som en fantastisk resurs i Åboland. Det är en stor heder för oss som bor i området! Jag har breda nätverk både regionalt, nationellt och internationellt (främst i Norden) och vill utnyttja dem bättre för att  sprida kunskap om biosfärområdet och dess verksamhet. Som samhällsvetare till utbildningen är det främst min sakkunskap inom regional utveckling jag kan och vill använda också i detta sammanhang. Jag upplevs som en vandrande marknadsföringskanal för skärgården vart jag än kommer, så nu är det bara att tydligare foga biosfärområdet till menyn.

Sara Söderlund
Ssoderlund1@gmail.com
Jag hoppas att som restonom och vildmarksguide kunna hämta mera turism till skärgården och visa mera av alla de underbara smultronställen som finns runt omkring i skärgården. Naturen här är unik och jag vill kunna visa och hjälpa turister att hitta, förstå och respektera det fina vi har. Som nyinflyttad skärgårdsbo har jag ännu inte blivit hemmablind och vill jobba mera för att få en levande skärgård som kan erbjuda flera arbetsplatser året om.

Ulla-Maija Söderlund
nagusalen@gmail.com
Bringa fram och sprida kunskap om biosfärområdets mångskiftande kultur, materiell och immateriell, till exempel på mitt kulturföretag, infoutställningar, handouts mm. Jag är pianist och pianolärare, har studerat arkitektur och landskapsarkitektur, är blivande naturkartläggare och har kulturhistoria, trädgårdsodling och hantverk som hobbyn.

Margot Wikström
Wikstrommargot@gmail.com
Jag är mathantverkare i Skärgårdshavets Biosfärområde och intresserad av allt inom mathantverk. Jag vill inspirera, uppmuntra, främja och utveckla småskaliga näringar främst inom mathantverksmässig förädling av råvaror från Skärgårdshavets biosfärområde. Jag vill uppmuntra alla barn att delta i biosfärområdets verksamhet riktad till barnen, såsom ö-expeditionen och Knattelabbet. Jag vill sprida kunskap om biosfärområdet och dess verksamheter på olika tillställningar jag deltar i. Jag vill uppmuntra ungdomar till att återvända till biosfärområdet efter utförda studier och några arbetsår.

Pia Vinkki
pia.vinkki@gmail.com
Jeg er født og oppvokst i nord, men for noen år siden byttet jeg studier og arbeid ved Ishavskysten til en hverdag med Skärgårdshavets biosfærområde som nabo. Her er jeg oversetter om vinteren, skärgårdsguide om sommeren og akademiker med japansåg året rundt. Den unike skärgården har eksistert lenge før meg, så min viktigste oppgave er å leve på en slik måte at den kommer til å eksistere også lenge etter meg. Jeg ønsker også å lære å kjenne andre biosfærområder og være en formidler dem imellom, dele kunnskap, erfaringer og beste praksiser.