Sinikka Leino

sinikka.leino@aava.tv

Olen osaamisen kehittämisen, koulutuksen, projektiosaamisen, hankerahoituksen ja verkostoitumisen osaaja. Nyt toimin aktiivisesti Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf:n puheenjohtajana. Yhdistyksen tehtävänä on hoitaa jäsenten edunvalvontaa, vaalia saaristoluonnon ja -kulttuurin säilymistä sekä vaalia seudun traditioita ja edistää positiivista yhteydenpitoa ja yhdessä tekemisen kulttuuria alueen väestöön ja sidosryhmiin. Kestävä kehitys ja meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita. Roolini on tiedottaa biosfäärialueen toiminnasta, tapahtumista ja kestävän saaristoympäristön merkityksestä hyvinvoinnille ja yrittäjyydelle sekä edistää kestävää yritystoimintaa. Tuoda eri verkostoissa esille biosfäärialueen toimintaa sekä yhteistyön ja verkostojen merkitystä. Kannustaa yrityksiä ja organisaatioita mahdollisuuksista ryhtyä biosfäärikumppaneiksi. Olen Saaristomeren kestävien arvojen puolesta puhuja henkeen ja vereen.