Riitta-Liisa Pettersson

riitta-liisa.pettersson@fhs.fi

Jag har jobbat inom landskapsvård som miljö- och landskapsvårdsrådgivare 28 år. Det har varit ett interaktiv samarbete med turismföretagare, odlare och bl.a. invånare i skärgården. Jag har fått jobba med skärgårdsutveckling för vacker ett skärgårdslandskap, en mångsidig och attraktiv miljö och särskilt en av skärgårdens kulturarv: vårdbiotoperna. Nära mitt hjärta är värnande om lokal landsbygd och natur, bevarande och befrämjande av skärgårdslandskapet på hållbar sätt för framtida generationer. Jag vill som biosfärambassadör föra fram Skärgårdshavets biosfärområde både som skärgårdsintresserad och i min arbetsroll.