Raisa Tanner

saaristopolku@gmail.com

Toimin luontomatkailuyrittäjänä yrityksessäni Saaristopolku Oy. Teen yhteistyötä paikallisten majoittajien, taksiveneyrittäjien ja ruokapalvelutuottajien kanssa. Metsähallituksen yhteistyöyrittäjänä olen sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet tulevat vahvasti esiin asiakkaiden kanssa saaristossa liikkuessamme. Retket vahvistavat osallistujien luonnontuntemusta ja sitä kautta ymmärrystä luonnon- ja ympäristönsuojelun merkityksestä. Vuodesta 2013 lähtien olen yhteistyössä kirjoittajakouluttajan kanssa järjestänyt useita luovan kirjoittamisen kursseja eri saarilla. Kurssien teemoissa kirjoittajat ovat pohtineet mm. saariston elinvoimaisuutta, historiaa, ihmisen ja luonnon suhdetta.