Oona Johansson

oona.johansson@axxell.fi

Både i mitt arbete och på min fritid kommer jag in kontakt med flera olika typer av människor för vilka skärgården är viktig. Dessa arbetar inom kultur, utbildning och tredje sektorn. Jag tror starkt på att kultur, utbildning och tredje sektorn har en stark position gällande attityder, konkreta handlingar och långsiktig förändring mot ett hållbart liv. Konkret kan jag uppmuntra till hållbara verksamheter, och även i övrigt ha FNs globala hållbarhetsmål som rättesnöre. Jag drar guidningar på både Lilla ringvägen och Stora ringvägen och berättar då till grupper om skärgården och biosfärområdet.