Nina Söderlund

nsoderlu@abo.fi

Jag har jobbat med skärgårdsutveckling i över 30 år, på olika sätt och i olika roller. Jag tycker det verkligen är dags att börja på allvar lyfta fram biosfärområdet som en fantastisk resurs i Åboland. Det är en stor heder för oss som bor i området! Jag har breda nätverk både regionalt, nationellt och internationellt (främst i Norden) och vill utnyttja dem bättre för att  sprida kunskap om biosfärområdet och dess verksamhet. Som samhällsvetare till utbildningen är det främst min sakkunskap inom regional utveckling jag kan och vill använda också i detta sammanhang. Jag upplevs som en vandrande marknadsföringskanal för skärgården vart jag än kommer, så nu är det bara att tydligare foga biosfärområdet till menyn.