Martina Lindholm

martina.lindholm@gmail.com

Yrke: språklärare (tyska, engelska)
Intressen: Skogar, ängar, insekter (biodling); upprätthållande av gammalt kulturlandskap m.m.