Kristiina Rainio

kristiina.rainio62@gmail.com

Som omställare, socionom och pedagog vill jag inspirera människor till ett ekologiskt och socialt hållbart sätt att leva. Min passion är självhushållande liv med trädgårdsodling och bin. En annan passion är muntligt berättande, storytelling, som jag hoppas att kan bidra till att samla och vidareberätta berättelser från biosfärområdet; berättelser om människans skapande med naturen, hållbara berättelser, berättelser från andra sidan, positiva berättelser som förändrar och inger hopp.