Julia Ajanko

.ajanko@gmail.com

Asun Brännskärin saarella Nauvon eteläpuolella, jossa toimii pieni vierasvenesatama, ja jolla järjestämme konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia kesäisin. Brännskärin toimintaa ohjaa ajatus kestävästä ja luonnonläheisestä matkailusta, ja saari toimii oivana alustana monenlaisten ihmisten tapaamiseen ja monille keskusteluille keskellä Saaristomeren biosfäärialuetta. Brännskärin voi nähdä pienimutoisena esimerkkinä siitä, miten luontoympäristön vaaliminen on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Järjestän Saaristomerellä myös purjehduskursseja, joiden tavoitteena on edistää vähäpäästöistä liikkumista saaristossa, sekä tarjota osallistujille kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavia luontokokemuksia. Mahdollistamalla luontokokemuksia toivon voivani lisätä ihmisten omaan kokemukseen pohjaavaa ymmärrystä siitä, miten Saaristomeri voi, miten riippuvaisia me ihmiset luontoympäristön hyvinvoinnista olemme, ja millä tavoin itse kukin voisi vielä vaikuttaa Saaristomeren alueen hyvinvoinnin kohentamiseksi. Lisäksi vedän tällä hetkellä Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin yhteishanketta, jonka keskiössä ovat Saaristomeren alueen mikroyrittäjät ja vastuullisen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittäminen. Koulutukseltani olen maantieteilijä ja valokuvaaja, ja kohta toivottavasti valmistuva eräopas.