Johan Franzén

jofranze@gmail.com

Skärgården är för mig en kär miljö, och jag tror det är som Jacques Cousteau uttryckte saken: “Vi skyddar bara det vi älskar, vi älskar bara det vi förstår, och vi förstår bara det vi lärt oss”, därför vill jag aktivt verka för att ge folk möjlighet att lära sig om, förstå och älska skärgården. Jag fungerar som havskajakinstruktör och ­guide, film-­ och mediamakare samt författare. Som kajakguide för jag ut folk på dagspaddlingar och längre övernattningsturer, så att de kan uppleva naturen intensivt och på nära håll. Som film-­, mediamakare och författare kan jag få området att framträda där läsaren/tittaren befinner sig, både i nutid och i historisk tid, i såväl underhållande som informativa verk.