Janne Göransson

jangoransson@gmail.com

Som verksam i det lokala samhället ser jag mig som bärare av kunskaper om skärgårdshavets utsatta situation och stödjande av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom mitt intresse av ekologisk husrenovering söker jag hållbara exempel på materialval och metoder anpassade till skärgårdshavets tillgångar. Som Waldorfpedagog, seglare och musikant driven av nyfikenhet och lust ser jag alla möten som möjligheter till upplevelser och lärdomar där omsorgen för biosfärområdet kan komma till uttryck.