James Simpson

tarinapolku@gmail.com

Jag jobbar med naturbaserad turism och med naturen som en pedagogisk- och utvecklingensresurs. Jag vill hjälpa besökare tolka landskapet och utforskar historien som finns beskrivit där. Jag vill också jobba inkluderande för att skapa en dialog mellan olika grupper för att förstärka en ömsesidig förståelse.