Helena Hartman

helenapaula69@gmail.com

Både som lärare, bildkonstnär och seglare vill jag jobba för de globala målen när det gäller hållbar utveckling i biosfärområdet. I mån av möjlighet berättar jag om biosfärområdet och fakta kring det.