Heidi Barman-Geust

heidi.barman-geust@novia.fi

Jag är sociolog och särskilt intresserad av landsbygdssociologi. Ett mer hållbart livsmedelssystem, landsbygdsutveckling och förutsättningar för att att bo och leva på landsbygden och i skärgården är sådana frågor som jag brinner lite extra för.