Gun Lindblom

gun.lindblom@abo.fi

Mitt mål är att antingen utvidga biosfärområdet så att det också omfattar havsområden runtom Åland eller att skapa ett nytt biosfärområde för Åland. Den kunskap jag fått på ambassadörsutbildningen visar på att ett biosfärområde är något positivt med tanke på hållbar utveckling i skärgårdsområden.

Ålands Landskapsregering har år 2016 antagit en Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.  Nätverket Bärkraft (www.bärkraft.ax) har ett liknande program som biosfärområdet i Skärgårdshavet. Deras devis är: “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.