Erland Mattsson

erland.mattsson@gmail.com

Dela med mej av kunskap om området som utmärkt och enastående utflyktsmål med egen båt, med charterbåt, med förbindelsebåt och som specialitet jakten Eugenia som gör charterturer inom Skärgårdshavet. Kontakter nationellt och internationellt. Som specialkunskap har jag segling, farleder och besökshamnar. Språkkunskaper finska, svenska, engelska och tyska. Kan även följa med som guide vid behov.