Eija Gyllenberg

eija.gyllenberg@gmail.com

Asun vakituisesti Nauvon ulkosaaristossa. Olen purjehtinut saaristossa jo 40 kesää ja asunut Nauvossa viimeiset 20 vuotta, joten suuri osa biosfäärialuetta on minulle varsin tuttua ja lempipaikkoja on monia. Viime vuosina olen ottanut tehtäväkseni ja harrastuksekseni talonpoikaispurjehduksen ja talonpoikaispurjehduksien järjestämisen lapsille ja nuorille. Koen tärkeänä, että vanha saaristokulttuuri säilyy ja välittyy eteenpäin.