Eija Gyllenberg

eija.gyllenberg@gmail.com

Är fast bosatt året om på en ö i Nagu yttre skärgård. Efter att ha seglat under somrarna i skärgården i över 40 år och för 20 år sedan flyttat till Nagu, känner jag rätt bra till en stor del av biosfärsområdet och har många favoritplatser. De senaste åren har allmogesegling och ordnandet av allmogesegling för barn och ungdomar hört till mina valda uppgifter och hobbyn. Att bevara och vidareföra den gamla skärgårdskulturen känns viktigt.