David Ekman

david.ekman@kitnet.fi

Jag är till min utbildning agrolog och ekonomie magister och jag har varit och är verksam inom jord- och skogsbruk. Mitt intresseområde är förbättrande förvaltning av samt värnande om lokal landsbygd och natur, historisk kännedom och skapande av det önskade naturliga landskapet för framtida generationer.