Charlotta Hagman

charlotta.hagman@livia.fi

Luonto- ja ympäristöalan lehtori, ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto. Lektor i Natur- och miljö vid yrkesinstitut Livia, Fiskeri- och miljöinstitutet. Osana työtäni pyrin nostamaan esille Saaristomeren biosfäärialuetta.