Birgit Karlsson

Birgit.Karlsson@parnet.fi

Mitt speciella intresse är hållbart ekologiskt jordbruk och permakultur som lämpar sig väl i biosfärområdet och för ett renare hav. Skärgårdskultur intresserar och speciellt allmogebåtar, klinkbyggda, som nyligen antogs att ingå i UNESCOs immateriella världsarv.