Åsa Rosenberg

asa.rosenberg@kulturfonden.fi

Kultur, utbildning och tredje sektorn är en viktig del av mitt liv både privat och professionellt, och där jag kan påverka skall jag medvetet arbeta för ökad hållbarhet.