Skärgårdhavets biosfärområde vill stärka de ungas känsla av lokal tillhörighet samt stolthet över sin närmiljö

Skärgårdshavets biosfärområde får fortsatt finansiering för sitt pedagogiska program Biosfärakademin genom projektet “Unga för en hållbar framtid”

För Skärgårdshavets Unesco biosfärområde är det viktigt att alla kan känna att de har en roll och kan vara med och främja en hållbar framtid i skärgården. Unesco-statusen är något vi alla ska kunna glädjas över och fira, men också känna vårt ansvar över att förvalta den väl. Kunskapen om och den egna relationen till naturen och kulturen på området är av största vikt för att var och en skall se sin egen roll i sammanhanget. Biosfärområdets verksamhet har därför präglats allt starkare av pedagogisk och fostrande verksamhet. 

Under flera års tid har Skärgårdshavets Unesco biosfärområde tillsammans med olika samarbetsparter i Pargas stad och på Kimitoön byggt upp en pedagogisk helhet kring hållbarhet och skärgårdskultur samt -natur, som riktar sig till barn och unga. Genom Biosfärakademin, som fungerar som ett pedagogiskt program för biosfärområdets verksamhet, vill vi bidra till ett hållbarhetstänk som genomsyrar verksamheten i småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet -säger biosfärområdets koordinator Katja Bonnevier. Vi vill stärka ungdomarnas handlingskraft för hållbarhet i sin närmiljö och deras delaktighet i biosfärområdet. Vi vill öka kunskapen om skärgårdens natur och kultur och därmed fördjupa de ungas relation till naturen och närmiljön genom verksamhet som sker i samverkan mellan olika organisationer inom ramarna för Unescos program för biosfärområden.

Vi ser även barn och unga, som vistas eller besöker skärgården, som en viktig målgrupp. Satsningen på hållbarhetsfostran har byggts upp genom olika mindre projekt, och tack vare senaste års finansiering har vi kunnat sammanfatta all vår pedagogiska verksamhet till ett pedagogiskt program som vi kallar  “Biosfärakademin”- fortsätter Katja Bonnevier. Vår pedagogiska satsning har nu fått fortsatt finansiering i form av ett tre-årigt projekt “Unga för en hållbar framtid” med finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner. Skärgårdshavets biosfärområde ansvarar för projektets innehåll, medan Pargas stad, som också sköter biosfärkontoret, är projektägare och administrativt ansvarig för projektet.

Biosfärområdet har långsiktiga mål för Biosfärakademins verksamhet som anpassas efter behov och möjligheter som uppstår på vägen hos de centrala samarbetsparterna och i samhället för övrigt. Under kommande tre år och projektet “Unga för en hållbar framtid” kommer vi att lägga mer vikt vid verksamheten som är riktad till äldre barn och ungdomar.

Målsättningarna för projektet “Unga för en hållbar framtid”  är att

● stärka de ungas känsla av lokal tillhörighet samt stolthet över sin närmiljö

● utveckla pedagogisk och fostrande verksamhet kring natur, miljö, kultur och hållbarhet, som når barn och unga som bor, vistas i eller besöker Skärgårdshavets biosfärområde

● ge barn, unga samt pedagoger kunskap och handlingskraft för att minska oron för klimatet och miljön samt tillsammans bygga upp en gemensam framtid på hållbar grund

● öka intresset för naturvetenskaper och studier som kan kopplas till hållbarhetsfrågor samt arbetsmöjligheter i skärgården

● göra Biosfärakademins modeller tillgängliga för andra både nationellt och internationellt

Erika Silventoinen har anställts som projektledare för “Unga för en hållbar framtid”. Tidigare har hon jobbat många år som yrkeslärare och projektledare för biosfärområdets pedagogiska verksamhet.

– Jag är väldigt glad över att ha fått fortsatt förtroende för att få jobba med det jag brinner för, att kunna bidra till att stärka barn och ungas tillhörighetskänsla och relation till närregionens natur och kultur -berättar Erika Silventoinen. Under många år har vi utvecklat och etablerat hållbarhetsfostran och nu kan vi fortsätta med att utveckla olika helheter för även äldre barn och ungdomar.  Det känns jätteroligt och samtidigt har vi fått bekräftat att det finns ett förankrat förtroende för biosfärområdets pedagogiska verksamhet. Och så har vi fått en ny kollega: Aija Mäkinen!

Aija Mäkinen har anställts som naturpedagog i projektet. Hon har tidigare jobbat i olika nationalparkers naturum och i projekt inom småbarnspedagogiken i Pargas stad och kommer nu främst att ansvara över Knattelabbets verksamhet.  – Att jobba med Knattelabbet är ju nog något jag trivs oerhört bra med -konstaterar Aija Mäkinen. Det känns meningsfullt att få erbjuda barn och unga möjlighet till att på ett konkret sätt lära sig om undervattensvärlden i vårt Skärgårdshav, naturen i biosfärområdet, hållbarhet och mycket annat. Knattelabbets verksamhet är speciellt inspirerande eftersom vi får vara delaktiga i forskning och konst i Skärgårdscentrum Korpoström och kan på det sättet få in båda i Knattelabbets verksamhet.

Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström ökar i popularitet och vi har märkt ett tydligt behov av att utöka och utveckla verksamheten där, konstaterar Katja Bonnevier. Nästa år firar biosfärområdet 30 års jubileum och vi kommer att uppmärksamma jubileumsåret även i Knattelabbet och i våra övriga aktiviteter. Knattelabbet är öppet varje dag 19.6 – 13.8 i sommar. På våren och hösten kan grupper från småbarnspedagogiken och skolgrupper boka in besök. Gymnasiegrupper erbjuds möjlighet att besöka Knattelabbet i  samarbete med miljö-och marinbiologi utbildningen i Åbo Akademi.

Biosfärkontorets personalstyrka uppgår nu till tre personer och för sommaren anställs fyra personer enbart för Knattelabbets verksamhet. I samband med biosfärområdet drivs även andra projekt vid olika samarbetsorganisationer, vilket gör att det för tillfället finns även flera projektanställda kollegor vid andra organisationer.

Skärgårdshavet är en levande arkipelag med närmare 120 bebodda öar. Kulturlandskapen och de många olika naturtyperna, både över och under vattenytan, gör Skärgårdshavet till ett av de artrikaste områdena i hela landet. Detta är några av orsakerna till att stora delar av Skärgårdshavet redan 1994 fick utmärkelsen som biosfärområde av Unesco. Det är ett av 738 biosfärområden i 134 länder världen över. Ett biosfärområde sporrar till att jobba för ett hållbart samhälle och en rik natur som också framtida generationer kan vara stolta över.

Mer information

Koordinator Katja Bonnevier, 040 356 2655, katja.bonnevier@pargas.fi

Projektledare Erika Silventoinen, 045 274 1940, erika.silventoinen@pargas.fi

Naturpedagog Aija Mäkinen, 050 323 3210, aija.makinen@biosfar.fi

Skärgårdshavets Unesco biosfärområde

www.biosfar.fi

www.biosfarakademin.fi