Skärgårdshavets vinterträff 2022

Vinterträff 2022 – Talvitapaaminen 2022

Hållbart boende i skärgården

Kestävää asumista saaristossa

Vad gör skärgården bobar?

Mikä tekee saaristosta asuttavan?

Tidpunkt – Ajankohta: 4.3.2022, kl. 9-15

Plats – Paikka: zoom – https://us02web.zoom.us/j/87025608841

Vad kan vi göra för att stärka bobarheten, och främja inflyttning till skärgården? Vad fungerar fint idag, var har vi för utmaningar och vad kan vi lära oss av andra. Vilka är de exempel som vi vill lyfta fram då vi beskriver skärgården som attraktiv boplats?

Dagens program sammanvävs av bobarhetskonceptet och olika indikatorer för att mäta bobarhet presenteras.

Alla talturer är på svenska. Inga förhandsanmälningar behövs.

Mitä voimme tehdä asuttavuuden vahvistamiseksi ja saaristoon suuntautuvan muuton edistämiseksi? Mitkä asiat toimivat tällä hetkellä hyvin, mitä haasteita meillä on ja mitä voimme oppia toisilta? Mitä esimerkkejä haluamme tuoda esiin, kun kuvailemme saaristoa houkuttelevana asuinpaikkana?

Ohjelmassa käsitellään asuttavuuden konseptin keskeisiä teemoja ja esitellään erilaisia indikaattoreita asuttavuuden mittaamiseksi.

Kaikki puheenvuorot ovat ruotsiksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.  Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.

Program – Ohjelma       

9.00 Introduktion till dagen – biosfärområdets verksamhet och bobarhetskonceptet

9.30 Det unika med våra skärgårdsskolor

Introduktion – Erika Silventoinen, Biosfärakademin

Språkstigen i Pargas skolor – Annika Norrgård och Elina Vermola, lärare, Pargas stad

Den marina inriktningen vid Kimitoöns gymnasium – Bob Karlsson, rektor, Kimitoöns gymnasium

Byggnadsvård i skärgården – elever från Kyrkbackens skola/skärgårdskunskap

Paus

10.50 Vi vill bli fler! Ett välkomnande lokalsamhälle.

Pro Nagus satsningar för inflyttning – Annastina Sarlin, ordförande, Pro Nagu

Rosala, bya-andans betydelse för inflyttning – Anna Franzén, Åbolands Skärgårdsstiftelse

11.30 Arbetsmöjligheter i skärgården

Utbildning och arbetsmöjligheter för sysselsättning i skärgården? John Forsman, företagsrådgivare, Pargas stad

Om att skapa sitt eget jobb i skärgården?-  Marika Melkko, företagare/Skärgårdshälsan

12.20 Lunchpaus

13.20 Utmaningen med bostäder

Introduktion till temat, Anna Franzén, Åbolands Skärgårdsstiftelse

Kan jag hyra ut mitt “ödehus” för fastboende? Mats Nurmio, Kimitoöns kommun

Finns det lediga hus i skärgården? – Anna Merkel, fastighetsmäklare, Maekla

14.30-15.00  Diskussion