Skärgårdshavets Vinterträff 2020 – Saaristomeren Talvipäivä 2020

Skärgårdshavets Vinterträff 2020 – Saaristomeren Talvipäivä 2020

Skärgården och FN:s hållbarhets mål 2030   

Saaristo ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Fredag 28 februari – Perjantai 28 helmikuuta
Skärgårdscentrum Korpoström – Saaristokeskus Korpoström


Anmäl dig här/ Ilmoittaudu tässä: https://www.lyyti.in/vintertraff-talvitapaaminen2020

Talturer på både svenska och finska – en översättning, som ett kort sammandrag

Puheenvuorot sekä suomeksi että ruotsiksi – lyhyt käännös tiivistelmänä

9.00 Morgonkaffe  – Aamukahvi

9.30 Programmet börjar – Ohjelma alkaa

Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes aktualiteter – Saaristomeren Unesco biosfäärialueen ajankohtaiset asiat

FN:s globala mål för hållbar utveckling presenteras från ett skärgårdsperspektiv och med hjälp av inspirerande exempel. Vad kan vi eller jag göra för att främja dessa?

YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet esitellään saariston näkökulmasta ja inspiroivilla esimerkeillä. Mitä voimme tehdä yhdessä tai itse edistääksemme näitä?

 • Tavoite 3: Kestävä elämäntapa Livonsaaren Yhteisökylässä, Rita Kreivi, asukas Livonsaaren yhteisökylässä  
 • Mål 4: Elever från Kyrkbackens skola i Nagu presenterar sina reflektioner kring några hållbarhetsmål i sin egen närmiljö
 • Mål 9: Hur kan turismen bidra till en hållbar utveckling i skärgården, Niina Aitamurto, turismchef,  Pargas stad
 • Mål 11: Skärgårdens inflyttningsfest, Nina Söderlund, verksamhetsledare, Skärgårdsinsitutet vid Åbo Akademi
 • Mål 11: Det behövs ett mångfald av lösningar för att stödja fastboende på öar i skärgården, Anna Franzén, verksamhetsledare, Åbolands Skärgårdsstiftelse 

12.00 Lunch – Lounas

 • Mål 14: Havets betydelse för en livskraftig skärgård  – Christoffer Boström,
  biträdande professor, Åbo Akademi
 • Tavoite 15: Saariston perinnemaisemien tila. Mitä itse voit tehdä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kulttuurimaisemissa?
  Maija Mussaari, Metsähallitus ja Perinnemaisemayhdistys
 • Mål 16: Ålandsexemplet: fred som förutsättning för hållbar utveckling – Petra Granholm, Ålands fredsinstitut och bärkraft.ax
 • Mål 17: bärkraft.ax: en nedifrån-och-upp, inifrån-och-ut process på Åland” Petra Granholm, Ålands fredsinstitut och bärkraft.ax 

14.30 Reflektioner från dagenPäivän päätelmiä

Avfärd för den gemensamma transporten är 15.15 (meddela vid anmälning)

Yhteisen kuljetuksen lähtö on 15.15 (ilmoita ilmoittautuessasi)