Biosfärambassadörsutbildning

Nu startar vi en biosfärambassadörsutbildning!

En biosfärambassadör har kunskap, intresse och engagemang att sprida information om sitt biosfärområde till andra. Genom att delta i utbildningen inspireras du att hitta din roll i Skärgårdshavets biosfärområde. Du lär dig mer om biosfärområdet, hållbarhet och det globala MAB-programmet, samtidigt som du får verktyg att dra nytta i din egen verksamhet.

Utbildningen genomförs i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, och omfattar fem träffar varav den första hålls nu i november. Ta kontakt, så berättar vi mer!