Med sina tiotusentals öar och skär är Skärgårdshavet en unik plats på jorden. Det är en levande arkipelag, med närmare 100 bebodda öar. Kulturlandskapen och de många olika naturtyperna, både över och under vattenytan, gör Skärgårdshavet till ett av de artrikaste områdena i hela landet.

Sedan 1994 har stora delar av skärgården tillhört Unescos globala nätverk av biosfärområden. Alla biosfärområden strävar efter att förbättra människans samspel med naturen. Tillsammans med lokalbefolkningen, företagare, forskare, myndigheter och olika organisationer vill Skärgårdshavets biosfärområde hitta hållbara sätt att bo och verka i skärgården – sätt som främjar en positiv skärgårdsutveckling och ett rent hav.

Här hittar du information om vad ett biosfärområde är, vad vi gör inom Skärgårdshavets biosfärområde och på vilket sätt du själv kan delta. Du hittar även information om områdets natur och kultur, och information om hur du som besökare kan uppleva Skärgårdshavets biosfärområde.

Välkommen med! Vi är alla en del av biosfären!

VISION

I Skärgårdshavets biosfärområde bor och verkar invånarna i en hållbar skärgårdsmiljö med en rik natur, ett välmående hav och ett livskraftigt samhälle. Området samverkar aktivt med andra områden både nationellt och internationellt.

UPPDRAG

För att uppnå en hållbar samhällsutveckling arbetar vi på uppdrag av UNESCO med att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Skärgårdshavets biosfärområde skall i samverkan med det globala nätverket av biosfärområden fungera som ett modellområde för hållbara lösningar.

AKTUELLT FRÅN facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Nu har biosfärområdets nyhetsbrev kommit ut lämpligt till midsommar! Vi önskar er alla en skön sommar från biosfärkontoret!
Nyt biosfäärialueen uutiskirje on julkaistu sopivasti ennen juhannusta! Biosfäärialueentoimistosta toivotamme kaikille ihanaa kesää!

Tryck på länken nedan:
Paina alla olevaa linkkiä:

mailchi.mp/f2158415d45a/archipelago-sea-unesco-biosphere-reserve-nyhetsbrev_uutiskirje_2_2021-913...
... See MoreSee Less

Nu har biosfärområdets nyhetsbrev kommit ut lämpligt till midsommar! Vi önskar er alla en skön sommar från biosfärkontoret!
Nyt biosfäärialueen uutiskirje on julkaistu sopivasti ennen juhannusta! Biosfäärialueentoimistosta toivotamme kaikille ihanaa kesää!

Tryck på länken nedan:
Paina alla olevaa linkkiä: 

https://mailchi.mp/f2158415d45a/archipelago-sea-unesco-biosphere-reserve-nyhetsbrev_uutiskirje_2_2021-9132443?e=34ec4e9b14

🐟Knattelabbet har öppnat! Vi har öppet varje dag kl. 10-17. Midsommarveckoslutet stängt.
🐟Junnulabra on auki joka päivä klo 10-17! Juhannuksena suljettu.

Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström
knattelabbet@skargardscentrum.fi

I Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström får barn, ungdomar och nyfikna vuxna vara skärgårdsforskare för några timmar. Barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbotten och ta olika sorters vattenprover. Här får barnen studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium.

Saaristokeskus Korpoströmin Junnulabrassa lapset, nuoret ja uteliaat aikuiset saavat muutaman tunnin ajan olla saaristotutkijoita. Lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin Itämeressä eläviin kasvi- ja eläinlajeihin, tutkimaan merenpohjassa eläviä eläimiä ja ottamaan erilaisia vesinäytteitä. Labrassa lapset saavat tutkia meren elämää oikeassa laboratoriossa käytettävillä laitteilla.
... See MoreSee Less

🐟Knattelabbet har öppnat! Vi har öppet varje dag kl. 10-17. Midsommarveckoslutet stängt.
🐟Junnulabra on auki joka päivä klo 10-17! Juhannuksena suljettu.

Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström
knattelabbet@skargardscentrum.fi

I Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström får barn, ungdomar och nyfikna vuxna vara skärgårdsforskare för några timmar. Barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbotten och ta olika sorters vattenprover. Här får barnen studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium. 

Saaristokeskus Korpoströmin Junnulabrassa lapset, nuoret ja uteliaat aikuiset saavat muutaman tunnin ajan olla saaristotutkijoita. Lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin Itämeressä eläviin kasvi- ja eläinlajeihin, tutkimaan merenpohjassa eläviä eläimiä ja ottamaan erilaisia vesinäytteitä. Labrassa lapset saavat tutkia meren elämää oikeassa laboratoriossa käytettävillä laitteilla.

Skötsel- och användningsplanen för Skärgårdshavets område - första evenemang för allmänheten

Forststyrelsens Kustens Naturtjänster har börjat utarbeta en skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavets område. I skötsel- och användningsplanen beskrivs de viktigaste riktlinjerna för förvaltning och användning av skyddade områden och Natura-områden och görs relaterade strategiska val under en period av 10 till 15 år.

Skötsel- och användningsplanen sammanfogar planeringsområdets olika typer av markanvändning på så sätt att områdets naturvärden tryggas och betydelsen för rekreationsbruket och naturturismen ökar. Målet är att identifiera de användningsformer och funktioner som kan ha negativ inverkan på planeringsområdets viktiga bevarande eller användningsvärden. Med hjälp av zonindelning kan områdets natur- och kulturvärden tryggas.

En viktig del av arbetet är att involvera de viktigaste intressenterna i regionen i planeringsprocessen. Forststyrelsen ordnar det första offentliga evenemanget för allmänheten i Auditorium Ragnar Granit i Korpoström Skärgårdscentrum måndagen den 27 juni 2022 kl. 16.30-19.00. Det är också möjligt att delta på distans via Teams-länk. Det kommer att hållas presentationer på både finska och svenska. Evenemanget kommer inte att spelas in.

Kaffeservering innan programmet kl. 16-16:25. Om ni deltar evenemangen på plats, vänligen anmäl dig i förväg till kaffeserveringen senast den 23.6.22 via länken: link.webropolsurveys.com/EP/52D2CE361459BD0C

Länk till evenemanget för deltagande på distans
- Teams-möte den 27.6.22 kl. 16:30-19:

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIwNjQ5ZmYtZDY4ZS00OTM4LWJmZjgtODQ2YmUwYTEzMDk3%4...🌊 Tervetuloa mukaan kehittämään Saaristomerta!

🌊 Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut Varsinais-Suomessa Saaristomeren alueella hoidon ja käytön suunnittelun luonnon ja virkistyskäytön kannalta keskeisille alueille.

🌊 Metsähallitus järjestää suunnitelmasta yleisötilaisuuden Saaristokeskus Korpoströmissä maanantaina 27.6.2022. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

🌊 Suunnitelma ohjaa alueen käyttöä vuosiksi eteenpäin ja alueen asukkaiden, kuntien, yrittäjien ja yhteisöjen näkemykset ovat tärkeitä.

🌊 Lue lisää: www.luontoon.fi/-/tervetuloa-kehitt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n-saaristomerta

Kuva: Martti Komulainen
... See MoreSee Less

Skötsel- och användningsplanen för Skärgårdshavets område - första evenemang för allmänheten

Forststyrelsens Kustens Naturtjänster har börjat utarbeta en skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavets område. I skötsel- och användningsplanen beskrivs de viktigaste riktlinjerna för förvaltning och användning av skyddade områden och Natura-områden och görs relaterade strategiska val under en period av 10 till 15 år.

Skötsel- och användningsplanen sammanfogar planeringsområdets olika typer av markanvändning på så sätt att områdets naturvärden tryggas och betydelsen för rekreationsbruket och naturturismen ökar. Målet är att identifiera de användningsformer och funktioner som kan ha negativ inverkan på planeringsområdets viktiga bevarande eller användningsvärden. Med hjälp av zonindelning kan områdets natur- och kulturvärden tryggas.

En viktig del av arbetet är att involvera de viktigaste intressenterna i regionen i planeringsprocessen. Forststyrelsen ordnar det första offentliga evenemanget för allmänheten i Auditorium Ragnar Granit i Korpoström Skärgårdscentrum måndagen den 27 juni 2022 kl. 16.30-19.00. Det är också möjligt att delta på distans via Teams-länk. Det kommer att hållas presentationer på både finska och svenska. Evenemanget kommer inte att spelas in.

Kaffeservering innan programmet kl. 16-16:25. Om ni deltar evenemangen på plats, vänligen anmäl dig i förväg till kaffeserveringen senast den 23.6.22 via länken: https://link.webropolsurveys.com/EP/52D2CE361459BD0C

Länk till evenemanget för deltagande på distans 
- Teams-möte den 27.6.22 kl. 16:30-19:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIwNjQ5ZmYtZDY4ZS00OTM4LWJmZjgtODQ2YmUwYTEzMDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdb27328-5c0b-4132-9b09-c24522571ad9%22%2c%22Oid%22%3a%220fdf3a5e-4c16-48aa-8e98-a540398709f2%22%7d