Forum för skärgårdsforskning

Människan & havet – vårt förhållande till natur & djur i skärgården

Skärgårdsnaturen har, liksom vårt förhållande till den, förändrats genom tiderna. Vi har lärt oss att utnyttja och vårda den, samt anpassa oss tillsammans med den till olika miljöförändringar. Dessa erfarenheter och kunskaper, eller detta ”miljöarv”, är viktigt och värdefullt i sökandet efter hur vi till exempel kan anpassa oss till framtida klimatförändringar. Likaså är det essentiellt för planering och skötsel att utreda och förstå vilka olika förhållanden vi har till skärgårdens flora och fauna. Vad det är med naturen vi uppskattar, eller inte uppskattar?

Forum för Skärgårdsforskning den 29 november 2019 inbjuder till diskussioner och presentationer kring vårt förhållande till natur och djur i skärgården. Som värd för programmet står Åbo Akademis profileringsområde HAVET (www.abo.fi/sea) och mer specifikt Nina Tynkkynens (www.abo.fi/seaher) och Anna Törnroos-Remes forskningsgrupper. Tillsammans med inbjudna gäster och aktörer i skärgården diskuterar och arbetar vi kring detta tema.

Arr. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi & Skärgårdshavets biosfärområde