Västeräng – Charlotta Björklöf

Vår/min roll inom biosfärområdet är:

-Jag driver idag småskaligt jordbruk med inriktning fårhushållning. I framtiden kan hända att gården utvecklas och kompletteras med annan verksamhet, som fiske och naturnära, hållbarturism.

-Med fårens kraft vårdar vi flera vårdbiotoper på runtom i Nagu södra skärgård, Stenskär, Ön, Knivskär, Trunsö, Borstö är några av öarnas som gårdens får sköter om.

-Genom mathantverksutbildningen som blir klar nov. 2018, samt kursen att bli biosfärambassadör, hoppas jag kunna komplettera och utveckla min gård.