Partnerskap

Partnerskap med biosfärområdet

Verksamheten inom Skärgårdshavets biosfärområde bygger på samarbete. Själva organisationen består av flera samarbetspartner och all verksamhet förverkligas av olika instanser i regionen.

Välkommen med som partner!

Vi har nu utformat en modell för hur organisationer och företag kan bli officiella partner till biosfärområdet. Partnerskapsprogrammet grundar sig på en gemensam strävan efter en hållbar skärgårdsmiljö och ett livskraftigt samhälle. Alla biosfärområdets partner ska sträva efter att förverkliga några konkreta målsättningar för en hållbar utveckling, dessa målsättningar kan man läsa här på biosfärområdets hemsida.

Varje år skriver partnern en kort rapport om sin verksamhet som stöder biosfärområdets verksamhet. Rapporten läggs till biosfärområdets verksamhetsberättelse. Olika partners framsteg lyfts fram i sociala medier och på biosfärområdets vinterträff.

Hitta våra partner

Partneravtal

Här hittar du en tom avtalsmodell. Sidan 3 och 4 är individuell för varje partner. På de sidorna ska blivande partner definiera sin egen roll i biosfärområdet samt välja minst två temaområden inom vilka de vill lägga upp sina mål. Tanken är att de som vill bli partner ska ha en strävan efter att utvecklas och att man med de uppställda målens hjälp ska kunna följa upp hur det går. Avtalsperioden är 5 år. Efter det kan målen förnyas, men man kan förstås också förnya sina mål oftare vartefter de uppnås.

Huvudparter

Företag och organisationer

Charlotta Björklöf / Västeräng