Biosfärambassadör

Välkommen med som biosfärambassadör i Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet! På uppdrag av Unesco söker vi lokala lösningar på globala problem och du är en viktig resurs för de lokala lösningarna i Skärgårdshavets biosfärområde. Du blir en del av ett nätverk av biosfärambassadörer, som består av personer med olika bakgrund och intressen, som på sitt eget sätt bidrar till en hållbar utveckling av ett livskraftigt skärgårdssamhälle. Biosfärområdeskontoret upprätthåller ett register på biosfärambassadörer, för att kunna involvera olika personer i rätta situationer och erbjuda fortbildning eller nätverksträffar vid behov.

Det här är våra biosfärambassadörer: En lista på ambassadörerna kommer inom kort.

BLI EN BIOSFÄRAMBASSADÖR!

Vad är ett biosfärområde?
Hur ska vi utveckla det?
Varför är biosfärområdet viktigt nu och i framtiden?
Vilken är min roll?

En biosfärambassadör har kunskap, intresse och engagemang att sprida information om sitt biosfärområde till andra. Genom att delta i en ambassadörsutbildning inspireras du till att hitta din roll i Skärgårdshavets biosfärområde. Du lär dig mer om biosfärområdet, det globala MAB-programmet och hållbarhetsfrågor, samtidigt som du får verktyg att dra nytta i din egen verksamhet.

Biosfärambassadörsutbildningen är öppen för alla. Du kan vara företagare, guide, föreningsaktiv. Eller något helt annat.

En lokal företagare eller guide kan även ansluta sig till biosfärområdets partnersprogram.

Ta kontakt, så berättar vi mer!