Ambassadör

Vad är ett biosfärområde?
Hur ska vi utveckla det?
Varför är biosfärområdet viktigt nu och i framtiden?
Vilken är min roll?

BLI EN BIOSFÄRAMBASSADÖR!

En biosfärambassadör har kunskap, intresse och engagemang att sprida information om sitt biosfärområde till andra. Genom att delta i en ambassadörsutbildning inspireras du till att hitta din roll i Skärgårdshavets biosfärområde. Du lär dig mer om biosfärområdet, det globala MAB-programmet och hållbarhetsfrågor, samtidigt som du får verktyg att dra nytta i din egen verksamhet.

Biosfärambassadörsutbildningen är öppen för alla. Du kan vara företagare, guide, föreningsaktiv. Eller något helt annat.

En lokal företagare eller guide kan även ansluta sig till biosfärområdets partnersprogram.

Ta kontakt, så berättar vi mer!