Plastfri skärgård

Detta år satsar vi extra mycket på temat plast.  Kampanjen ”Plastfri skärgård” har fått sin början genom Skärgårdscentrum Korpoströms stora internationella utställning ”Plast i havet”: www.plasticgarbageproject.org, som öppnar i maj. Under vårens ”Forum för skärgårdsforskning”, som ordnas den 10.5 på Korpoström, ska vi titta närmare på aktuell forskning kring mikroplaster, återvinning och plastproduktion.

Skärgårdens skolor och föreningar är redan involverade, kom med i kampanjen även du!

Biosfärambassadörsutbildning

Nu startar vi en biosfärambassadörsutbildning!

En biosfärambassadör har kunskap, intresse och engagemang att sprida information om sitt biosfärområde till andra. Genom att delta i utbildningen inspireras du att hitta din roll i Skärgårdshavets biosfärområde. Du lär dig mer om biosfärområdet, hållbarhet och det globala MAB-programmet, samtidigt som du får verktyg att dra nytta i din egen verksamhet.

Utbildningen genomförs i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, och omfattar fem träffar varav den första hålls nu i november. Ta kontakt, så berättar vi mer!